Eumodicogryllus burdigalensis (Latreille, 1804) - Gryllidae
Nervesa della Battaglia (TV) Montello 11 09 2015
Nervesa della Battaglia (TV) Montello 11 09 2015
Nervesa della Battaglia (TV) Montello 29 05 2018
Nervesa della Battaglia (TV) Montello 29 05 2018
Nervesa della Battaglia (TV) Montello 29 05 2018
Nervesa della Battaglia (TV) Montello 05 08 2020
Nervesa della Battaglia (TV) Montello 14 06 2021
Nervesa della Battaglia (TV) Montello 14 06 2021