Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) - Acrididae
Vittorio Veneto (TV) Col Visentin 22 08 2015
Vittorio Veneto (TV) Col Visentin 22 08 2015

Vittorio Veneto (TV) Col Visentin 12 09 2015

 

Claut (PN) Val Settimana 29 07 2016
Vittorio Veneto (TV) Col Visentin 22 08 2015
Vittorio Veneto (TV) Col Visentin 22 08 2015
Vittorio Veneto (TV) Col Visentin 12 09 2015